Vraag een schenking aan


Wij bekostigen uitsluitend zaken waarvan alle, grotere dan wel kleinere groepen van cliënten van 's Heeren Loo Rivierenland/Regio Zuid-Nederland profijt hebben.


Na het invullen en controle van uw gegevens wordt een motivatieformulier verzonden.


Uw gegevens

Uw gegevens

Naam contactpersoon *
Afdeling of bedrijfsnaam *
Adres *
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer
E-mailadres *
Bericht
Uw motivatie

Uw motivatie

Woning of dagbesteding locatie *
Product aanvraag *
Omschrijving, motivatie en doel aanvraag *
Welke andere sponsors, financiers zijn benaderd? *
Wie gaan hiervan gebruik maken? *
Kosten aanschaf, onderhoud, Verzekering etc. *
Leverancier. Waarom deze leverancier? (2 offertes) *
Inkoop ‘s Heeren Loo betrokken? Zo nee, waarom niet? *
Nadere toelichting
Naam manager *
Ik ga akkoord en ik heb toestemming (van bovengenoemde) manager voor deze aanvraag.
Ik ga akkoord en ik heb toestemming (van bovengenoemde) manager voor deze aanvraag.
Verzenden

Aantal ontvangen
donaties


15 ONTVANGEN
DONATIES

Aantal ontvangen donaties