Vraag een schenking aan


Wij bekostigen uitsluitend zaken waarvan alle, grotere dan wel kleinere groepen van cliënten van Tiel / Geldermalsen profijt hebben.


Na het invullen en controle van uw gegevens wordt een motivatieformulier verzonden.


Uw gegevens

Uw gegevens

Naam contactpersoon *
Afdeling of bedrijfsnaam *
Adres *
Postcode en woonplaats *
Telefoonnummer
E-mailadres *
Bericht
Uw motivatie

Uw motivatie

Woning of dagbesteding locatie *
Product aanvraag *
Omschrijving, motivatie en doel aanvraag *
Welke andere sponsors, financiers zijn benaderd? *
Wie gaan hiervan gebruik maken? *
Kosten aanschaf, onderhoud, Verzekering etc. *
Leverancier. Waarom deze leverancier? (2 offertes) *
Inkoop ‘s Heeren Loo betrokken? Zo nee, waarom niet? *
Nadere toelichting
Naam manager *
Ik ga akkoord en ik heb toestemming (van bovengenoemde) manager voor deze aanvraag.
Ik ga akkoord en ik heb toestemming (van bovengenoemde) manager voor deze aanvraag.
Verzenden

Aantal ontvangen
donaties


2 ONTVANGEN
DONATIES

Aantal ontvangen donaties