ANBI

 Hoofdlijnen van het beleidsplan van de Stichting Vrienden van ’s Heeren Loo Rivierenland/regio Zuid-Nederland.


  • De stichting heeft als doel het verwerven en ter beschikking stellen van middelen om het leven van de cliënten van ’s Heeren Loo Rivierenland/Regio Zuid- Nederland te veraangenamen daar waar deze middelen niet uit het budget van ’s Heeren Loo of de overheid beschikbaar zijn.
  • Het geld in beheer van de stichting is verkregen uit donaties, overtallige recreatiebudgets van cliënten en schenkingen van vriendengroepen.
  • Het geld wordt beheerd door de penningmeester en de voorzitter van de stichting bij een Triodos zakelijke bankrekening. Er zijn jaarverslagen en jaarrekeningen beschikbaar.
  • Het geld wordt besteed aan diverse projecten, aangevraagd door medewerkers voor cliënten en aangevraagd door cliënten zelf. Er is een procedure waaraan de aanvragen moeten voldoen alvorens een donatie geschonken wordt. De donaties moeten door het voltallige bestuur van de stichting goedgekeurd worden. Onder de TAB projecten staat een aantal gerealiseerde projecten vermeld.

Beloningsbeleid

  • Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt voor de uitoefening van hun functie.
  • De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag

  • Ieder jaar wordt een jaarrekening met een toelichting en een jaarverslag gemaakt.
  • Jaarrekening en jaarverslagen worden door het gehele bestuur voor akkoord getekend.

Jaarverslag 2021


Download hier het jaarverslag van 2021Jaarverslag 2020


Download hier het jaarverslag van 2020Jaarverslag 2019


Download hier het jaarverslag van 2019Jaarverslag 2018


Download hier het jaarverslag van 2018

Word ook donateur


Laat uw gegevens achter en meld u aan als donateur.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Naam organisatie
E-mailadres *
Verzenden

Aantal ontvangen
donaties


15 ONTVANGEN
DONATIES

Aantal ontvangen donaties

Vraag een schenking aan


Wij bekostigen uitsluitend zaken waarvan alle, grotere dan wel kleinere groepen van cliënten van 's Heeren Loo Rivierenland/Regio Zuid-Nederland profijt hebben.


Vraag hier uw schenking aan