Wie zijn wij


Het bestuur van de Vrienden van ’s Heeren Loo Rivierenland / Regio Zuid-Nederland bestaat uit;

Karin Goudswaard

Voorzitter en secretaris


Het is november 2023 als Harry me vraagt of ik toe wil treden tot de Vrienden van ‘s Heerenloo (SHL). Ik hoef er niet heel lang over na te denken. Sta op het punt mijn loopbaan af te sluiten. Ik heb in diverse werkvelden gewerkt, ziekenhuis, wijk, verpleeghuis als verpleegkundige, consulent, leidinggevende, secretaris van de cliëntenraad. De laatste 16 jaar daarvan bij SHL. En dan nu een vrijwilligersfunctie, waar ik van betekenis kan zijn. Het gaat om het geld van en voor cliënten te kunnen besteden aan zaken waarvoor geen zorggeld beschikbaar is. Denk aan een duofiets, een beleeftuin, maar ook een optreden op bijv een kinderdagcentrum. Ik wil dan ook graag een betekenisvolle bijdrage leveren om het leven van cliënten een beetje mooier te kleuren

Greet Severs

Greet Severs

PR en communicatie


Nu ik met pensioen ben is deze vrijwilligersfunctie een mooie gelegenheid om betrokken te blijven bij bewoners van ‘sHeeren Loo.
De afgelopen jaren heb ik met veel plezier gewerkt als coördinator Vrijwilligerswerk. Daarin heb ik gezien dat de kwaliteit van leven voor bewoners verhoogd kan worden door allerlei gezellige activiteiten aan te bieden maar ook door bijvoorbeeld een nieuwe snoezelruimte, speciale fiets of tovertafel. Dit wordt niet gefinancierd door de WLZ en wij willen ons inzetten om dit toch mogelijk te maken. De komende tijd gaan we hard aan de slag om nieuwe bronnen aan te boren die ons willen ondersteunen zodat veel wensen in vervulling kunnen gaan!

Remco van Zadelhoff

Penningmeester


Naast ondernemer ben ik docent bij de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Daar lever ik een bijdrage aan de ontwikkeling van jong talent en dat geeft mij ongelofelijk veel energie. Ik heb ongelofelijk veel respect voor zorgmedewerkers, dankzij hun liefdevolle werk kunnen ook mensen met minder mogelijkheden zich ontwikkelen en betekenis geven aan hun leven. Ik wil, in samenwerking met de andere bestuursleden en door inzet van mijn kennis, ervaring en netwerk, een bijdrage leveren aan de missie van de stichting en hoop daarbij meer te leren van de doelgroep en de medewerkers van ’s Heeren Loo.

Sia Feenstra

Sia Feenstra

Lid


Na vele jaren werkzaam geweest te zijn binnen dit werkveld, is het fijn om nu aan de andere kant te staan. Ik vind het een voorrecht om samen met mede commissieleden op een andere wijze iets te kunnen betekenen voor de doelgroep. Mooie dingen te realiseren welke het leven nog meer aangenaam en prettiger voor hen kunnen maken. Ik geniet enorm wanneer zij ergens veel plezier van kunnen en mogen beleven!Edith den Drijver

Edith den Drijver

Lid


Na meer dan 14 jaar werkzaam te zijn geweest bij Waalborg en vervolgens ’s Heeren Loo als leidinggevende en vanaf 2006 als beleidsadviseur vond ik het heel erg leuk benaderd te worden voor het bestuur van de Stichting Vrienden van ’s Heeren Loo Rivierenland. Ik heb dan ook spontaan ‘ja’ gezegd en op 18 maart 2019 voor het eerst deel genomen aan de bestuursvergadering. Dat is vergaderen voor je plezier. Goed voorbereid, en met steeds duidelijk het doel van de stichting in het vizier houdend, vergaderen. Zo blijf ik toch een link houden met de cliënten van de regio en de medewerkers waarvan ik weet hoe zij zich altijd inzetten voor de cliënten. Ik hoop met mijn kennis van het werkveld en de regio een zinvolle bijdrage te gaan leveren aan de Stichting Vrienden van ’s Heeren Loo Rivierenland.Word ook donateur


Laat uw gegevens achter en meld u aan als donateur.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Naam organisatie
E-mailadres *
Verzenden

Aantal ontvangen
donaties


15 ONTVANGEN
DONATIES

Aantal ontvangen donaties

Vraag een schenking aan


Wij bekostigen uitsluitend zaken waarvan alle, grotere dan wel kleinere groepen van cliënten van 's Heeren Loo Rivierenland/Regio Zuid-Nederland profijt hebben.


Vraag hier uw schenking aan