Privacyverklaring Stichting Vrienden van SHL Rivierenland

5 juli 2018

Je privacy is voor Stichting Vrienden van SHL Rivierenlandvan groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Stichting Vrienden van SHL Rivierenland / Regio Zuid-Nederland allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Als je vragen hebt, of wilt weten wat we precies van je bijhouden, neem dan contact op met vriendenshlrivierenland@gmail.com.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment"  van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren. Hierdoor slaan wij geen persoonsgegevens van je op en is deze manier toegestaan zonder dat je toestemming hoeft te geven via een cookiebanner.


Contactformulier (e-mail)

Met het contactformulier kun je ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, naw-gegevens, naam organisatie en eventuele motivatiebrief voor aanvraag sponsering. Deze hebben wij nodig om contact met je op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan en wij hebben hier legitiem belang bij.


Word je sponsor

Wanneer je sponsor bij ons wordt, gebruiken wij je persoonsgegevens om je gift te kunnen verwerken en contact met je te hebben. Hiervoor gebruiken wij je telefoonnummer, betalingsgegevens, e-mailadres en naw-gegevens. Deze hebben wij nodig vanwege het contact dat we met je hebben. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het contact van stand is en de afhandeling daarvan. Wij hebben hier legitiem belang bij.


Wil je sponsoring aanvragen

Wanneer je een sponsoringaanvraag bij ons doet, gebruiken wij je persoonsgegevens om je aanvraag te kunnen verwerken en contact met je te hebben. Hiervoor gebruiken wij je e-mailadres, naw-gegevens, naam organisatie en je motivatiebrief voor aanvraag sponsering. Deze hebben wij nodig om contact met je op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang van ons contact of de inhoudt die nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij hebben hier legitiem belang bij.


Promotie 

Wij willen je graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij voornamelijk per e-mail, via social media en soms via de post of per telefoon. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze promotie. In elke brief staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeld-link. Je kunt ons blokkeren of de afmeld-optie gebruiken. 


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven, instellingen of instanties, tenzij dat nodig is voor de dienst die je bij ons afneemt of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie. Sommige partners zijn gevestigd buiten de Europese Unie. Wij hebben strikte afspraken met hen en zij moeten de Europese privacywet naleven. Wij vragen dan altijd eerst je toestemming voordat zij je gegevens krijgen.

In onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, na goedkeuring, je persoonsgegevens. 


Cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op je computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden. Wanneer je onze website bezoekt laden we alleen maar functionele cookies in en worden er geen persoonsgegevens van jou opgeslagen. Daarom hebben wij geen cookiebanner. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. 


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om je privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

  • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
  • Wij nemen fysieke maatregelen zoals sloten en kluizen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn
  • Wij zijn ISO 27001 gecertificeerd


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van je gegevens

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben, kun je altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Je hebt de volgende rechten:

  • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
  • het laten corrigeren van fouten
  • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie jij bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens Stichting Vrienden van SHL Rivierenland

Vestigingsadres incl. postcode: J. van Zantenstraat 3, 4007 WC Tiel

E-mailadres: vriendenshlrivierenland@gmail.com

Telefoonnummer: 06 – 22177434

Cookieverklaring

Word ook donateur


Laat uw gegevens achter en meld u aan als donateur.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Voornaam *
Tussenvoegsel
Achternaam *
Naam organisatie
E-mailadres *
Verzenden

Aantal ontvangen
donaties


15 ONTVANGEN
DONATIES

Aantal ontvangen donaties

Vraag een schenking aan


Wij bekostigen uitsluitend zaken waarvan alle, grotere dan wel kleinere groepen van cliënten van 's Heeren Loo Rivierenland/Regio Zuid-Nederland profijt hebben.


Vraag hier uw schenking aan